Missie
Softex biedt u een goedkopere, efficiëntere en flexibelere manier van maatwerk. We doen dit door het toepassen van ons motto Wij automatiseren de automatisering en onze voor dat doel geschikte geautomatiseerde productielijnen.
Inmiddels is het heel normaal dat u sjablonen gebruikt voor de opmaak van documenten en webpagina’s. Softex wil bereiken dat het voor u ook heel gewoon wordt om sjablonen in te zetten voor uw softwaretoepassingen. Sjablonen die bovendien kunnen worden aangepast aan de voortschrijdende inzichten en ideeën over softwarearchitectuur. Elke productieomgeving of platform kan daarbij ondersteund worden.