Geautomatiseerde productielijnen
Naast maatwerk maakt Softex voor de productie van software gebruik van geautomatiseerde productielijnen: Deze en lijnen die nog in steigers staan (Apple en Google Android) zijn de basis van onze softwareontwikkeling. Met ons R&D-programma werken we continu aan verbeteringen en uitbreidingen. Het spreekt vanzelf dat de wensen van onze klanten van doorslaggevende betekenis zijn. Uw input wordt dan ook zeer gewaardeerd. Wat we ook kunnen is een lijn volledig op maat en exclusief voor รบ opzetten met behulp van onze myEureka engine.
Deze lijnen gebruiken standaard een SQL Server database. We hebben overigens ruimschoots ervaring met andere databases zoals Oracle, Interbase & Firebird, mySQL en Postgress. We zouden dus net zo goed een andere database kunnen inzetten.
Onze toepassingen zijn meerlaags van opzet, d.w.z. dat de visuele toepassing strikt gescheiden is van de verwerking en van de database. Dit maakt het mogelijk om willekeurig andere databronnen (naast elkaar) te gebruiken. Onze productie-engine is bovendien in staat om externe bronnen, zoals bijvoorbeeld databases, in te lezen. Dit gebeurt met behulp van plug-ins. Softex heeft plug-ins voor SQL Server en XML Schema. Belangrijker is de uitbreidbaarheid, maatwerk is mogelijk.