myEureka!
De myEureka! engine is de basis van onze geautomatiseerde productielijnen en is schematisch als volgt voor te stellen:
Deze engine bestaat uit de bovengenoemde onderdelen:
Business Analyst
Met de Business Analyst leggen we de business logica vast die uit de analyse van uw processen naar boven komt, d.w.z. de objecten/klasses en hun eigenschappen, methodes en formules en de onderlinge samenhang. Aan elk element worden tags of labels als hint gekoppeld voor het uiteindelijke doel: het engineeringsproces.
Solution Architect
Met de Solution Architect maken we een blauwdruk van uw toepassing volgens een bestaande of nog te ontwikkelen maatwerk software architectuur. De software architectuur kan verschillende packages met folders en bestanden bevatten. We kunnen bestaande toepassingen ook voor u importeren. Het maakt ons niet uit om welk platform of programmeertaal het hierbij gaat. Het kan bijv. C#.NET, xCode, PHP of Java zijn. Of een mobiele, desktop-, of web-toepassing. Belangrijkste is dat we ook sjablonen toevoegen, we maken onderscheid tussen sjablonen die werkzaam zijn op klasses of op architectuur of packages. Deze sjablonen zullen later in het proces de business logica of andere vormen van data omzetten in bestanden, broncode, etc. Ook hier kunnen aan elk element tags of labels worden gekoppeld.
Reverse Engineer
Omdat we niet het wiel opnieuw willen uitvinden kunnen we de Reverse Engineer voor u inzetten. Deze stelt ons in staat business logica uit uw systemen te importeren of hiermee te synchroniseren. We kunnen daarbij instellen welke bron leading moet zijn, daardoor maakt het niet zo uit waar de laatste aanpassingen zijn gedaan. De Reverse Engineer werkt op basis van plugins. We hebben plugins voor SQL Server en XML Schema, maar kunnen er ook een op maat maken voor u. Bijv. voor een andere database. Of voor de import van broncode of natuurlijke taal, myEureka! is namelijk meertalig opgezet.
Forward Engineer
De Forward Engineer zorgt ervoor dat de toepassing automatisch voor u wordt gemaakt. De tags of labels die eerder aan de verschillende elementen zijn gekoppeld worden hier - als dat nog niet is gebeurd - van een waarde worden voorzien. Waardes die de sjablonen zullen dirigeren om specifieke bestanden of programmercode te genereren. We kiezen een software architectuur (of een afgeleide vorm gemaakt met de Generation Manager) die de business logica gaat omzetten in uw toepassing.
Generation Manager
De Generation Manager is feitelijk de Solution Architect, daar waar de Solution Architect onafhankelijk is van de business logica is dat voor de Generation Manager niet meer het geval. Deze koppelt de sjablonen direct aan de klasses. De sjablonen kunnen hier voor bepaalde klasses of packages aan- of uit worden gezet. Hetzelfde geldt voor de packages, mappen en bestanden.
SQL Executive
SQL Executive scant de (genereerde) folders voor SQL-bestanden. We kunnen de bestanden vervolgens uitvoeren, de bestanden die niet moeten worden uitgevoerd kunnen we eerst uitvinken.
Solution Builder
De Solution Builder stelt ons van de toepassing een uitvoerbare toepassing te maken, d.w.z. buiten een ontwikkelomgeving als Visual Studio om.